chengaljati2015@gmail.com

Tel : +609-9544707

Fax : +609-9544708

Pelawat

web analytics

Menu


Info

CHENGALJATI SDN. BHD. telah didaftarkan pada 21th Januari 1998 (No Pendaftaran – 456000-v) sebagai satu langkah meletakkan perniagaan ke tahap yang lebih professional sesuai dengan matlamat untuk memperbadankan wawasan.

 

Secara am nya CHENGALJATI SDB. BHD. diterajui oleh pengarah urusan iaitu DATO’ IR. SHAARI BIN HJ. HASSAN disamping dua orang ahli lembaga syarikat yang juga melibatkan diri secara langsung dalam urusan perniagaan syarikat.

 

Pertalian rapat pengarah urusan dengan agensi-agensi kerajaan, pemimpin-pemimpin masyarakat dan juga usahawa-usahawa merupakan satu kelebihan bagi membawa perniagaan ke peringkat yang lebih tinggi.

 

Semenjak daripada penubuhannya, aktiviti utama CHENGALJATI SDN. BHD. adalah tertumpu kerja-kerja sebagai kontrator binaan am yang pada awalnya dijalankan secara kecil-kecilan, secara sub-kontrak atau rundingan dengan pelbahai pihak kerajaan dan swasta.

 

Syarikat juga telah berdaftar dengan SIJIL PEROLEHAN KERJA KONTRAKTOR (SPKK) sebagai kontrator kelas A dan telah mendapat pengiktirafan taraf BUMIPUTERA 100% juga telah berdaftar dengan LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) dalam gred G7. SYarikat CHENGAL JATI SDN. BHD. juga telah mendapat pengiktirafan ISO 9001 : 2008 pada tahun 2009 dan SCORE ( 3 Bintang) dari CIDB.